ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 11. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par 6. klases diagnosticējošo darbu matemātikā Noderīgas saites

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzd. Daļu saskaitīšana pēc attēla 2. izziņas līmenis zema 2 p. Darbību pieraksta ar skaitļiem. Saskaita daļas
2. 2.1. uzd. Daļu atņemšana 2. izziņas līmenis zema 1 p. Atņem daļas, papildreizinātāju vajag tikai pirmajai daļai. Iegūst nesaīsināmu, īstu daļu
3. 2.2. uzd. No jaukta skaitļa atņem daļu. Veselā pārveidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. 1. daļas skaitītājs mazāks par 2. daļas skaitītāju. Strukturēts uzdevums
4. 2.3. uzd. Naturālu skaitli reizina ar pamatdaļu 2. izziņas līmenis zema 1 p. Naturālu skaitli reizina ar pamatdaļu. Iegūst nesaīsināmu, īstu daļu
5. 2.4. uzd. Daļas dalīšana ar naturālu skaitli 2. izziņas līmenis zema 1 p. Daļu dala ar naturālu skaitli, nav jāsaīsina
6. 2.5. uzd. Parastu daļu reizināšana 2. izziņas līmenis zema 1 p. Sareizina daļas. Nav jāsaīsina, iegūst īstu daļu
7. 2.6. uzd. Daļu dala ar daļu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Parastu daļu dala ar daļu. Nav jāsaīsina, iegūst īstu daļu
8. 3.1. uzd. Skaitļu ass 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nolasa punktu A un B koordinātu
9. 3.2. uzd. Skaitļu ass 1. izziņas līmenis zema 2 p. Salīdzina pēc lieluma racionālus skaitļus uz skaitļu ass
10. 4.1. uzd. Decimāldaļu uzrakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ievēro visus nosacījumus un uzraksta divas decimāldaļas
11. 4.2. uzd. Decimāldaļu uzrakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ievēro visus nosacījumus un uzraksta divas decimāldaļas
12. 5. uzd. Teksta uzdevums par kustību 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kā aprēķina ceļā pavadīto laiku
13. 6. uzd. Skaitļu ķēdīte 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nezināmais skaitlis : a - b * c = skaitlis. Skaidrojums, kurā lietota pareiza matemātiskā valoda.
14. 7. uzd. Procentu teksta uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aprēķina procentus no skaitļa. Salīdzina skaitļus
15. 8. uzd. Skaitļa daļas vērtība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzraksta izteiksmi vai vairākas darbības visa skaitļa aprēķināšanai, ja zināma tā daļas vērtība
16. 9.1. uzd. Procentu aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Uzraksta izteiksmi procentu aprēķināšanai. Izsaka attiecību procentos
17. 9.2. uzd. Laika aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Veic mērvienību pārveidošanu (GB, MB) un aprēķina laiku ar dalīšanu
18. 10. uzd. Vidējais aritmētiskais 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Aprēķina skaitļu vidējo aritmētisko, atrod kļūdu
19. 11. uzd. Sektoru diagramma. Spriedumi. 1. risinājums 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Pārbauda, ka no skolēnu skaita, kas atbilst 60%, nav iespējams, kas atbilst 10%
20. 11. uzd. Sektoru diagramma. Spriedumi. 2. risinājums 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Pārbauda, ka no skolēnu skaita, kas atbilst 60%, nav iespējams skolēnu skaits

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aritmētika 00:15:00 vidēja 13 p. Darbības ar naturāliem skaitļiem, parastām daļām, decimāldaļām. Skaitļu ķēdīte
2. Skaitļu salīdzināšana un vidējais aritmētiskais 00:16:00 vidēja 12 p. Skaitļu ass, decimāldaļu veidošana no cipariem, teksta uzdevums par vidējo aritmētisko
3. Teksta uzdevumi ar procentiem un daļām 00:27:00 augsta 12,8 p. Prot aprēķināt laiku, aprēķina skaitli, ja dota tā daļa, aprēķina procentus no skaitļa, izsaka attiecību procentos, pārbauda sektoru diagrammā dotos datus.