Grūtības pakāpe:
00:16:00

Visi uzdevumi:

12p.
1. 3.1. uzd. Skaitļu ass 2p.
2. 3.2. uzd. Skaitļu ass 2p.
3. 4.1. uzd. Decimāldaļu uzrakstīšana 3p.
4. 4.2. uzd. Decimāldaļu uzrakstīšana 3p.
5. 10. uzd. Vidējais aritmētiskais 2p.