Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

17,5p.
1. 5. uzd. a) Daļa no skaitļa 1p.
2. 5. uzd. b) Skaitļa aprēķināšana, ja dota daļas vērtība 1p.
3. 5. uzd. c) Nezināma daļa 1p.
4. 8. uzd. Daļa no platības 3p.
5. 9. uzd. Attālums 2p.
6. 12. uzd. Sektoru diagramma 2,5p.
7. 4. uzd. Daļu nolasīšana 3p.
8. 6. uzd. Daļa no veselā 2p.
9. 7. uzd. Daļas un taisnstūri 2p.