Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. 10. uzd. Procentu aprēķināšana 1p.
2. 11. uzd. Procenti no stundas 3p.
3. 13. uzd. Procenti tekstā 3p.