Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. 1.1. uzdevums. Darbības izvēle 1p.
2. 1.2. uzdevums. Kalendārs 1p.
3. 1.3. uzdevums. Darbība ar simbolu 1p.
4. 1.4. uzdevums. Termometrs 1p.
5. 1.5. uzdevums. Daļas 1p.
6. 1.6. uzdevums. Teksta uzdevums 1p.