Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

21p.
1. 2.1. uzdevums. Laiks un cena 6p.
2. 2.2. uzdevums. Salīdzināšana ar aprēķiniem 7p.
3. 3. uzdevums. Mēri 8p.