23. maijs - ĶĪMIJA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Grūtības pakāpe:
1. y=sinx īpašības ar radiāniem I 6 p.
2. y=cosx funkcijas nulles 2 p.
3. y=cosx īpašības ar radiāniem 4 p.
4. Definīcijas apgabals tgx vai ctgx 1 p.
5. Vērtību apgabals funkcijai ar cosx vai sinx 2 p.
6. 2. daļas 7. uzd. Trigonometriskās funkcijas grafiks (2018) 6 p.
7. 1. daļas 12. uzd. y=cosx monotonitāte (2014) 1 p.
8. y=sinx grafiks un pētīšana. (2012) 4 p.
9. 3. daļas 3. uzd. Trigonometriskās funkcijas. (2013) 3 p.
10. Trigonometrisko funkciju grafiks 0 p.