Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. 2. daļas 7. uzd. Šķēluma konstruēšana. (2012) 2p.
2. 2. daļas 7. uzd. Šķēluma konstruēšana (2016) 2p.
3. 2. daļas 9. uzd. Šķēluma konstruēšana. 1p.
4. 2. daļas 5. uzd. Lodes šķēlums ar plaknēm. 2p.
5. 2. daļas 10. uzd. Prizmas šķēlums un piramīdas tilpums. (2011) 5p.
6. Paralēlie šķēlumi konusā (2009. g. eksāmens) 3p.
7. Šķēlumu konstruēšana 0p.