Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

22p.
1. Regulāra trijstūra piramīda ar sānu šķautnes leņķi III 3p.
2. Regulāras četrstūra piramīdas sānu virsma II 4p.
3. Izpratnes jautājumi par piramīdas augstuma projekciju 1p.
4. Piramīdas ar vienādiem divplakņu kaktiem sānu augstums 3p.
5. Piramīdas ar pamatam perpendikulāru šķautni sānu virsma 4p.
6. Paralēlie šķēlumi. Aprēķina laukumu 3p.
7. Regulāras nošķeltas trijstūra piramīdas tilpums 4p.
8. Piramīda 0p.