Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

42,5p.
1. 1. daļas 23. uzd. Kombinatorika ar skaitļiem (2018) 1p.
2. 2. daļas 6. uzd. Varbūtība (2018) 3p.
3. 1. daļas 14. uzd. Varbūtību teorija (2017) 1p.
4. 1. daļas 23. uzd. Kombinatorika (2017) 2p.
5. 2. daļas 9. uzd. Kombinatorika (2017) 4p.
6. 1. daļas 14. uzd. Gadījuma notikumi (2016) 1p.
7. 2. daļas 8. uzd. Kombinatorika (2016) 7p.
8. 1. daļas 14. uzd. Varbūtība (2015) 1p.
9. 2. daļas 7. uzd. Kombinatorika (2015) 2,4p.
10. 1. daļas 24. uzd. Kombinatorika (2014) 1p.
11. 2. daļas 7. uzd. Varbūtību teorija (2014) 4,1p.
12. 2. daļas 8. uzd. Kombinatorika. (2013) 6p.
13. 1. daļas 11. uzd. Varbūtības aprēķināšana. (2012) 1p.
14. 2. daļas 8. uzd. Kombinatorika. (2012) 3p.
15. 2. daļas 6. uzd. Varbūtību teorija. Risinājuma plāns. (2011) 2p.
16. 3. daļas 12. uzdevums. Varbūtība un nevienādību sistēma ar diviem mainīgajiem 3p.