Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16p.
1. Slīpnes 2p.
2. Divplakņu kakts. Attālums līdz skaldnei 3p.
3. TPT 4p.
4. Kuba šķēluma konstruēšana 1p.
5. Slīpņu projekciju salīdzināšana (2009. g. 12. kl. eksāmens) 1p.
6. Attāluma starp projekciju galapunktiem aprēķināšana 4p.
7. Stereometrijas pamati 0p.
8. 1.daļas 21. uzd. Kuba leņķa noteikšana 1p.