Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

21,5p.
1. Trigonometriskā pamatidentitāte III 1p.
2. Trigonometriskās pamatidentitātes ar tg un ctg I 1p.
3. Argumentu saskaitīšanas formula II 3p.
4. Divkārša argumenta formula sin2x II 1p.
5. Vienādojums sinx=a, a<0 4,5p.
6. Trigonometriskais pamatvienādojums (sin, cos) I 1p.
7. Divkāršā leņķa formula vienādojumā 4p.
8. Substitūcijas metode sin I 3p.
9. Nevienādība ar sinusu II 3p.
10. Trigonometrija 0p.