Grūtības pakāpe:
01:00:00

Visi uzdevumi:

27p.
1. 1.daļas 20. uzd. Lodes virsmas laukums (2019) 1p.
2. 2.daļas 2. uzd. Konusa tilpums (2019) 4p.
3. Cilindra virsmas laukums un tilpums 4p.
4. Cilindra sānu virsma 2p.
5. Cilindra izklājums 2p.
6. Konusa virsmas aprēķināšana 4p.
7. Konusa izklājums 4p.
8. Lodes šķēlums ar plakni 2p.
9. Lodes virsma 1p.
10. Paralēlie šķēlumi konusā (2009. g. eksāmens) 3p.
11. Rotācijas ķermeņi 0p.