Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

37p.
1. Eksponentvienādojums I 2p.
2. Eksponentvienādojums II 1p.
3. Pakāpju īpašību lietošana (sakne) 1p.
4. Vienkāršs eksponentvienādojums III 2p.
5. Vienkāršs eksponentvienādojums IV 2p.
6. Vienkāršs eksponentvienādojums (ar kvadrātvienādojumu) 2p.
7. Kopīgā reizinātāja iznešana ārpus iekavām 2 1p.
8. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 2 3p.
9. Eksponentfunkcijas salīdzināšana ar 0 1p.
10. Eksponentnevienādība I 1p.
11. Eksponentnevienādība II 1p.
12. Eksponentnevienādības atrisināšana 1 2p.
13. Eksponentvienādojuma atrisināšana grafiski 4p.
14. Eksponentvienādojums ar parametru I 2p.
15. Eksponentvienādojums ar parametru II 3p.
16. Eksponentvienādojums ar parametru V 4p.
17. Eksponentnevienādība ar substitūciju. Lielāks II 5p.
18. Eksponentvienādojumi un nevienādības 0p.