Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

21,5p.
1. Trigonometriskā pamatidentitāte III 1p.
2. Trigonometriskās identitātes ar tg un ctg pielieto 1p.
3. Argumentu saskaitīšanas formula, grādi 3p.
4. Sin2x formula vispārīgi 1p.
5. Vienādojums sinx=a, a<0 4,5p.
6. Trigonometriskais pamatvienādojums (sin, cos) I 1p.
7. Divkāršā leņķa formula vienādojumā 4p.
8. Substitūcijas metode sin (grādi) 3p.
9. Nevienādība ar sinusu II 3p.
10. Trigonometrija 0p.