Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

29p.
1. Saskaitīšanas paņēmiens. Decimāldaļas 3p.
2. Summas kvadrāta formulas lietojums 8p.
3. Sistēmā lineārs un eksponetvienādojums 4p.
4. Sistēmā 2 logaritmiskie vienādojumi. Vjeta teorēma 4p.
5. Palīgnezināmā izmantošana 4p.
6. Lineāras vienādojumu sistēmas atrisinājumu skaita noteikšana 1p.
7. Sistēma ar logaritmu (2014.g. eksāmens) 5p.
8. Vienādojumu sistēmas 0p.