Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

31p.
1. 1. daļas 24. uzd. Bezgalīgi dilstošas progresijas summa (2017) 2p.
2. 3. daļas 3. uzd. Virknes (2016) 5p.
3. 1. daļas 15. uzd. Virkne (2015) 1p.
4. 3. daļas 2. uzd. Virknes (2018) 4p.
5. 1. daļas 24. uzd. Bezgalīgi dilstošas progresijas summa (2017) 2p.
6. 3. daļas 1. uzd. Izteiksmju salīdzināšana (2016) 5p.
7. 3. daļas 1. uzd. Skaitļu teorija (2014) 6p.
8. 1. daļas 25. uzd. Rekurentas virknes locekļa aprēķināšana. 1p.
9. 3. daļas 3. uzd. Analīze un sintēze. (2012) 5p.