Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

39p.
1. Vienkāršs decimāllogaritms 1p.
2. Logaritma pamatidentitāte, kāpinātājā summa 2p.
3. Pāreja uz logaritmu ar citu bāzi 1p.
4. Pareizā sistēma definīcijas apgabala noteikšanai 2p.
5. Logaritmiskais pamatvienādojums 2p.
6. Vienkāršs logaritmisks vienādojums 2 1p.
7. Logaritmiskais vienādojums, daļveida vienādojums 3p.
8. Nezināmais logaritma bāzē 4p.
9. Reducēšana uz algebrisku vienādojumu 2 5p.
10. Grafiskā metode, sakņu noteikšana 3p.
11. Logaritmu salīdzināšana 1p.
12. Logaritmiska nevienādība II 2p.
13. Logaritmiska nevienādība III 2p.
14. Substitūcija daļveida vienādojumā ar logaritmu 2p.
15. Logaritms ar parametru I 2p.
16. Logaritmiskā nevienādība ar substitūcijas metodi. Mazāks II 6p.
17. Logaritms 0p.