Teorija

Testi

1. Matemātiskās indukcijas princips

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Pierādījumi ar MIP

Grūtības pakāpe: augsta

24
3. Kombināciju īpašības. Paskāla trijstūris

Grūtības pakāpe: vidēja

16
4. Ņūtona binoms

Grūtības pakāpe: vidēja

15
5. Dalāmības pierādīšana

Grūtības pakāpe: augsta

9
6. Kombinatorika

Grūtības pakāpe: augsta

17
7. Nesavienojami un savienojami notikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

12
8. Pilnās varbūtības formula

Grūtības pakāpe: augsta

16
9. Diskrēta gadījuma lieluma sagaidāmā vērtība

Grūtības pakāpe: augsta

11
10. Binomiālais sadalījums

Grūtības pakāpe: augsta

12
11. Bernulli formula

Grūtības pakāpe: vidēja

14
12. Standartnoviržu likums

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem