Eksāmena parauguzdevums
Piemērs:
Aprēķini trijstūra \(ABC\) laukumu, ja tā virsotnes ir punkti A0;2;6B4;0;0 un C(8;2;1).
Skicējam trijstūri.
trijstarmazajiemburtiem.svg
 
Nogriežņa garumu, jeb attālumu \(d\) starp diviem punktiem, aprēķina d=x2x12+y2y12+z2z12
Vai arī malas uzraksta kā vektorus un aprēķina šo vektoru garumu.
 
1) Aprēķina malas \(AB\) garumu.
Galapunkti A0;2;6 un  B4;0;0
 
AB=402+022+062AB=42+22+62AB=56AB=214
 
2) Aprēķina malas \(AC\) garumu:
Galapunkti A0;2;6 un  C(8;2;1)
 
AC=802+222+162AC=64+16+25AC=105 
 
3) Aprēķina malas \(BC\) garumu
Galapunkti B4;0;0 un C(8;2;1)
 
BC=842+202+102BC=16+4+1BC=21
 
Parasti, ja zināmas visas trijstūra malas, lieto Hērona laukuma formulu, taču šajā gadījumā laukuma izteiksme būtu ļoti sarežģīti pierakstāms iracionāls skaitlis.
 
Aplūkosim kādu citu laukuma aprēķināšanas veidu:
1) pēc kosinusu teorēmas noteiksim leņķi starp divām malām;
2) izmantojot trigonometriju, no kosinusa vērtības atradīsim sinusa vērtību;
3) lietosim laukuma formulu ar sinusu.
 
Pēc kosinusu teorēmas
BC2=AB2+AC22ABACcosA212=562+10522214105cosA21=56+105414105cosA414105cosA=140cosA=140414105cosA=140472715cosA=1404730cosA=530(30cosA=53030cosA=306 
 
Nosakām leņķa \(A\) sinusu.
Lieto trigonometrijas pamatidentitāti: sin2α+cos2α=1
 
sin2A=1cos2A=sin2A=13062=3036=16sinA=±16sinA0°;180°sinA=16=16=66
 
Aprēķina trijstūra \(ABC\) laukumu:
 
SABC=ABACsinA2SABC=214105662SABC=272715626SABC=7¯27¯3¯¯523¯¯6SABC=72356=75
 
Atbilde: Trijstūra laukums ir 75
 
VISC piedāvātie vērtēšanas kritēriji eksāmenā 
 
2 punktiAprēķina trijstūra malu garumus
3 punktiAprēķina laukumu
ir/navKorekts matemātiskais pieraksts
 
Atsauce:
Materiālu sagatavoja Mg. math. Laima Baltiņa
VISC prezentācija (Aivars Ančupāns) 2022. nov.