Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Gatavojies augstākā līmeņa valsts pārbaudes darbam matemātikā 2023. gadā Saites uz dokumentiem, rekomendācijas.
2. Vektori piramīdā. Pierādījuma uzdevums M.A.6.1.1. Indikators 9.5. Izsaka vektoru ar dotiem vektoriem plaknē un telpā. 9.13. Lieto vektorus, lai pierādītu sakarības starp vektoriem plaknē un telpā, plaknes figūru veidu vai savstarpējo novietojumu, plaknes figūru vai telpisku ķermeņu īpašības.
3. Vektori un taisnes navigācijā M.A.2.2.1., M.A.6.2.2., M.A.6.2.3. Indikators 9.14. Lieto vektorus un koordinātu metodi praktiskos kontekstos, piemēram, matemātiski raksturo objektu navigāciju uz ūdens vai gaisā.
4. Leņķis starp riņķa rādiusiem M .A.1.2.3., M.A.6.2.4. Indikators 9.8. Iegūst un lieto informāciju no dota apraksta par otrās kārtas līnijām – parabolu, hiperbolu, elipsi.
5. Punktu novietojums uz vienas taisnes M.A.6.1.1., M.A.6.2.2., M.A.6.2.3. 9.11. Lieto vektorus un koordinātu metodi, lai raksturotu plaknes figūru savstarpējo novietojumu, noteiktu plaknes figūru, telpisku ķermeņu īpašības un nezināmos lielumus.
6. Trijstūra laukums, ja dotas koordinātas M.A.6.1.1., M.A.6.2.2., M.A.6.2.3. 9.11. Lieto vektorus un koordinātu metodi, lai raksturotu plaknes figūru savstarpējo novietojumu, noteiktu plaknes figūru, telpisku ķermeņu īpašības un nezināmos lielumus.
7. Pierādi, ka četrstūris ir taisnstūris M.A.6.1.1., M.A.6.2.2., M.A.6.2.3. Indikators 9.11. Lieto vektorus un koordinātu metodi, lai raksturotu plaknes figūru savstarpējo novietojumu, noteiktu plaknes figūru, telpisku ķermeņu īpašības un nezināmos lielumus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skalārais reizinājums 00:20:00 vidēja 17p. M.A.6.2.2. Indikators 9.1. Zina vektoru skalārā reizinājuma definīciju un formulu tā izteikšanai ar vektoru koordinātām. 9.6. Lieto vektoru skalāro reizinājumu, lai noteiktu vektora projekciju uz taisnes, aprēķinātu leņķi starp vektoriem vai taisnēm, pamatotu taišņu perpendikularitāti.
2. Attālums no taisnes līdz punktam 00:20:00 vidēja 8p. M.A.6.2.3. Indikators 9.7. Aprēķina attālumu no taisnes līdz punktam.
3. Vektoru savstarpējā novietojuma veidi, projekcijas 00:20:00 vidēja 16p. M.A.6.2.1. Indikators 9.2. Nosaka vektoru veidu plaknē un telpā, vektora projekcijas.
4. Lieto vektorus, lai raksturotu lielumus figūrās 00:30:00 augsta 10,5p. M.A.6.1.1., M.A.6.2.2., M.A.6.2.3. Indikators 9.11. Lieto vektorus un koordinātu metodi, lai raksturotu plaknes figūru savstarpējo novietojumu, noteiktu plaknes figūru, telpisku ķermeņu īpašības un nezināmos lielumus.
5. Vektoru pielietojums navigācijā 00:30:00 augsta 7p. M.A.2.2.1., M.A.6.2.2.,M.A.6.2.3. Indikators 9.14. Lieto vektorus un koordinātu metodi praktiskos kontekstos, piemēram, matemātiski raksturo objektu navigāciju uz ūdens vai gaisā.
6. Vienādojumi ar diviem mainīgajiem atrisinājums 00:30:00 augsta 28p. M.A.1.2.3., M.A.1.2.4. Indikators 9.4. Atpazīst vienādojuma ar diviem mainīgajiem attēlojumu koordinātu plaknē, un otrādi. 9.12. Atrisina vienādojumus ar diviem mainīgajiem, vienādojumu sistēmas, lietojot analītiski uzdotas sakarības punktu ģeometrisko vietu (veidojas no taisnēm vai taišņu nogriežņiem, pazīstamām otrās kārtas līnijām).