Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

24p.
1. 2. daļas 6. uzd. Logaritma grafiks. (2013) 6p.
2. 2. daļas 7. uzd. Šķēluma konstruēšana 2p.
3. 2. daļas 8. uzd. Kombinatorika. (2013) 6p.
4. 2. daļas 9. uzd. Piramīda. TPT. (2013) 4p.
5. 2. daļas 10. uzd. Vienādojumu sistēma. (2013) 6p.