Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. 3. daļas 1. uzd. Trijstūra eksistences pierādīšana. (2013) 0p.
2. 3. daļas 2. uzd. Trapece. Pierādījums. (2013) 1p.
3. 3. daļas 3. uzd. Trigonometriskās funkcijas. (2013) 3p.