Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Nenoteiksmes pareizrakstība 1p.
2. Darbības vārds tagadnes 3. personā 1p.
3. Darbības vārdu locīšana 1p.
4. Divdabis ar -ams, -āms 1p.
5. Īso un garo patskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 1p.
6. Patskaņi darbības vārdos 3p.
7. Patskaņu garums dažādu vārdšķiru vārdos 1p.