Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

58p.
1. Divdabju pareizrakstība 2p.
2. Lietvārdu pareizrakstība (VI deklinācija) 5p.
3. Lietvārdu pareizrakstība (VI deklinācija) 3p.
4. Nelokāmie lietvārdi 1p.
5. Sinonīmi 2p.
6. Vienlīdzīgi teikuma locekļi teikumā 2p.
7. Divdabja teiciens 2p.
8. Salikts sakārtots teikums I 3p.
9. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos 3p.
10. Svešvārdu pareizrakstība I 3p.
11. Salikto nosaukumu rakstība 4p.
12. Trūkstošo burtu ierakstīšana dažādu vārdšķiru vārdos 2p.
13. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 3p.
14. Līdzskaņi īpašības vārdos 1p.
15. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi II 4p.
16. Darbības vārdu locīšana 1p.
17. Nenoteiksmes pareizrakstība 1p.
18. Salikts sakārtots teikums 2p.
19. Pieturzīmes. Salikts sakārtots teikums 2p.
20. Salikts pakārtots teikums III 1p.
21. Salikts pakārtots teikums IV 1p.
22. Divdabja teiciens palīgteikumā 2p.
23. Divdabja teiciens palīgteikumā 1p.
24. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 4p.
25. Svešvārdu pareizrakstība I 3p.