Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

32p.
1. Līdzskaņi īpašības vārdos 1p.
2. Līdzskaņi deklinējamos vārdos 2p.
3. Līdzskaņu grupu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 3p.
4. Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība 1p.
5. Lokāmo ciešamās kārtas pagātnes divdabju pareizrakstība 2p.
6. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 3p.
7. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 4p.
8. Līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 2p.
9. Daļēji lokāmā divdabja pareizrakstība 5p.
10. Darbības vārda nenoteiksmes pareizrakstība 4p.
11. Pozicionālo skaņu pārmaiņas vārdos 3p.
12. Trūkstošo burtu ierakstīšana dažādu vārdšķiru vārdos 2p.