18p.

Tēmā "Gatavošanās eksāmenam 2013. g." pieejami 9 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.