Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. I daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Darbs ar tekstu: detalizētas informācijas saskatīšana tekstā un iegūtās informācijas izmantošana galvenās domas formulējumam, tā novērtēšana.
2. I daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Personvārdu izveides nosacījumu izpratne.
3. I daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Sinonīmu izvēle dotajiem svešvārdiem.
4. I daļas 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Frazeoloģismu saskatīšana teikumā.
5. I daļas 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Vienlīdzīgu teikuma locekļu saskatīšana tekstā un to saistījuma noteikšana.
6. I daļas 7. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Teksta vienību veida noteikšana.
7. II daļa. Citātu iesaistīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Pareizi iesaistītu citātu noteikšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmens Latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis) 2022 01:40:00 vidēja 21p. Eksāmena uzdevumu apkopojums zināšanu pārbaudei.