Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Gatavošanās optimālā līmeņa valsts pārbaudes darbam latviešu valodā 2023. gadā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. I daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Darbs ar tekstu: detalizētas informācijas saskatīšana tekstā un iegūtās informācijas izmantošana galvenās domas formulējumam, tā novērtēšana.
2. I daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Personvārdu izveides nosacījumu izpratne.
3. I daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Sinonīmu izvēle dotajiem svešvārdiem.
4. I daļas 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Frazeoloģismu saskatīšana teikumā.
5. I daļas 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vienlīdzīgu teikuma locekļu saskatīšana tekstā un to saistījuma noteikšana.
6. I daļas 7. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teksta vienību veida noteikšana.
7. II daļa. Citātu iesaistīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pareizi iesaistītu citātu noteikšana.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmens Latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis) 2022 01:40:00 vidēja 21 p. Eksāmena uzdevumu apkopojums zināšanu pārbaudei.