Grūtības pakāpe:
01:40:00
1. I daļas 1. uzdevums 3p.
2. I daļas 2. uzdevums 3p.
3. I daļas 3. uzdevums 3p.
4. I daļas 4. uzdevums 2p.
5. I daļas 5. uzdevums 3p.
6. I daļas 6. uzdevums 3p.
7. I daļas 7. uzdevums 2p.
8. II daļa. Citātu iesaistīšana 2p.