Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. I daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Teikumā iederīgās vārdformas veidošana (dažādu vārdšķiru vārdiem).
2. I daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Trūkstošo pieturzīmju saskatīšana un atbilstoša lietošana, atdalot dažādas sintaktiskās konstrukcijas.
3. II daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Intervijas saturam atbilstošā temata formulējuma izvēle.
4. II daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārnestā nozīmē lietota vārdu savienojuma skaidrojums.
5. II daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Intervijas saturam atbilstošā temata formulējuma izvēle.
6. II daļas 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Tekstam atbilstošas galvenās domas formulējuma saskatīšana.
7. II daļas 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Dažādu valodas līdzekļu saskatīšana teikumā.
8. II daļas 7. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Frazeoloģisma saskatīšana tekstā.
9. II daļas 10. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pareizu pavēles izteiksmes formu saskatīšana teikumā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmens latviešu valodā 2022. g. 01:30:00 vidēja 15p. Eksāmena uzdevumu apkopojums zināšanu pārbaudei.