Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. I daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikumā iederīgās vārdformas veidošana (dažādu vārdšķiru vārdiem).
2. I daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Trūkstošo pieturzīmju saskatīšana un atbilstoša lietošana, atdalot dažādas sintaktiskās konstrukcijas.
3. II daļas 1. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Intervijas saturam atbilstošā temata formulējuma izvēle.
4. II daļas 2. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārnestā nozīmē lietota vārdu savienojuma skaidrojums.
5. II daļas 3. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Intervijas saturam atbilstošā temata formulējuma izvēle.
6. II daļas 4. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Tekstam atbilstošas galvenās domas formulējuma saskatīšana.
7. II daļas 6. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Dažādu valodas līdzekļu saskatīšana teikumā.
8. II daļas 7. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Frazeoloģisma saskatīšana tekstā.
9. II daļas 10. uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pareizu pavēles izteiksmes formu saskatīšana teikumā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eksāmens latviešu valodā 2022. g. 01:30:00 vidēja 15 p. Eksāmena uzdevumu apkopojums zināšanu pārbaudei.