Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Drošība, atrodoties ārā 2p.
2. Drošība uz ledus 3p.
3. Atpūta uz kalna 4p.
4. Ugunsdrošība svētku laikā 2p.
5. Elektrodrošība ziemas periodā 5p.
6. Neatliekamā palīdzība 6p.
7. Apģērbs ziemā 3p.
8. Apsaldējumi 2p.
9. Velobraukšanas drošība ziemā 4p.
10. Burti jauktā secībā 5p.