Grūtības pakāpe:
00:10:00
1. Drošība atrodoties ārā 2 p.
2. Drošība dzelzceļa tuvumā 2 p.
3. Drošība pie ūdens 2 p.
4. Ugunsdrošība 6 p.
5. Elektrodrošība 6 p.
6. Drošība internetā 2 p.
7. Brīdinājuma un aizlieguma zīmes 5 p.
8. Neatliekamā palīdzība 2 p.