Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Drošas paroles 3 p.
2. Informācijas publicēšana internetā 10 p.
3. Informācijas pārbaude 2 p.
4. Komunikācija internetā 3 p.
5. Reģistrēšanās sociālajos tīklos 1 p.
6. Datorsistēmu drošība 4 p.
7. Drošība Latvijas internetvidē 3 p.
8. Drošība internetā 3 p.
9. IT termini 5 p.
10. Drošība portālā Uzdevumi.lv 3 p.