Grūtības pakāpe:
00:15:00
1. Bioloģija 5 p.
2. Matemātika 5 p.
3. Fizika 3 p.
4. Vēsture 3 p.
5. Ģeogrāfija 3 p.