Testi

1. Tests par rudeni

Grūtības pakāpe: vidēja

29
2. Tests par vasaru

Grūtības pakāpe: vidēja

27
3. Ziemas olimpiskās spēles

Grūtības pakāpe: vidēja

40
4. Tests par popkultūru

Grūtības pakāpe: vidēja

44
5. Tests par latviešu mūziku

Grūtības pakāpe: vidēja

39
6. Tests par ziemu

Grūtības pakāpe: vidēja

43
7. Erudīcijas tests

Grūtības pakāpe: vidēja

33

Materiāli skolotājiem