Grūtības pakāpe:
1. Rudens 4 p.
2. Rudens sākums un laika posms 2 p.
3. Astronomiskā rudens sākums 2 p.
4. Latvijas pilsētas rudenī 4 p.
5. Atvasara 1 p.
6. Ticējumi par rudeni 4 p.
7. Latviešu gadskārtu svētki 2 p.
8. Gājputni 2 p.
9. Halovīni 3 p.
10. Rudens veltes 5 p.