Teorija

Kā iepriekš noskaidrojām, temperaments ir viena parādībām, kas ietekmē cilvēka personību.
Temperaments ir cilvēka īpašību kopums, kas nosaka cilvēka reakcijas ātrumu, reakcijas intensitāti un līdzsvarotību. 
Tātad temperaments nosaka to, nevis ko cilvēks atbildēs/darīs, bet gan kā (kādā veidā) viņš to darīs. Kopumā tiek izdalīti četritemperamenta tipi - sangviniķis, holeriķis, flegmatiķis un melanholiķis.
 
Lai gūtu ieskatu par temperamentiem, apskati attēlu!
 
bidstrups.png
 
Attēlā redzama situācija, ka vīrs uzsēžas uz blakusesošā cilvēka cepures. Taču redzamas četras dažādas reakcijas! Attēls vienkāršoti parāda, kā uz šādu notikumu reaģētu katra temperamenta tipa cilvēks. Vai kādā no reakcijām saskati arī sevi?
 
Cilvēki ar holeriķa temperamentu parasti savā reakcijā ir ātri. Viņi mēdz pielietot spēku, rīkojas impulsīvi. Viņiem parasti ir raksturīga varaskāre, uzstājība, arī agresivitāte un haotisms. Šī tipa cilvēkiem patīk fiziska slodze, aktivitātes; viņi ir ļoti enerģiski un ar daudzpusīgām interesēm.
 
Gandrīz pilnīgs pretstats ir flegmatiķi. Viņiem raksturīga ļoti zema aktivitāte - lēna mīmika, žesti, runa. Pret apkārtējiem viņi ir laipni, pieklājīgi. Reti izrāda neapmierinātību, cītīgi strādā pat neapmierinošos apstākļos. Viņiem nepatīk neko mainīt - tajā skaitā savus pieņemtos lēmumus.
 
Arī melanholiķi savā darbībā ir lēni. Viņi reti izrāda jūtas, ir savaldīgi. Melanholiķiem parasti ir grūti uzsākt sarunu. Neparedzētās situācijās viņi mēdz apjukt un nedarīt neko. Grūti ilgstoši darīt vienu un to pašu, taču melanholiķiem parasti ir labi attīstīts radošums, iztēle.
 
Sangviniķi parasti asociējas ar savu pozitīvismu, dzīvespriecīgumu un humora izjūtu. Viņiem nav problēmu uzsākt kontaktu ar citiem cilvēkiem. Mēdz ātri mainīt domas, arī emocijas viņiem ir nepastāvīgas. Sangviniķi parasti ilgojas pēc jauniem piedzīvojumiem, tādēļ viņiem ir grūti strādāt pēc plāna.
 
Reti ir redzams, ka vienam cilvēkam atbilst viens temperaments. Tādēļ visbiežāk, analizējot cilvēka personību, skatās uz to, vai viņš ir introverts vai ekstraverts.
 
INTROVERTI CILVĒKI
EKSTRAVERTI CILVĒKI
Klusi un atturīgi
Sabiedriski un komunikabli
Nopietni un piesardzīgi
Pašpārliecināti un uzstājīgi
Jūtīgi un domīgi
Patīk piedzīvojumi, arī risks
Jūtas labi arī, būdami vieni
Labi jūtas kompānijā, ārpus mājas.
Vienatnē ātri sāk garlaikoties
Vairāk analizē savu rīcību vai pateikto;
apdomīgi, saka vai dara tikai tad, kad ir pārliecināti par to
Bieži rīkojas impulsīvi, bez ilgas domāšanas
Labi veic pienākumus, neatkarīgi no citiem
Vislabāk jūtas (gan atpūšoties, gan strādājot) grupā, kompānijā
 
Kā redzams, gan introvertiem, gan ekstravertiem cilvēkiem ir gan noderīgas iezīmes, gan tādas, kas reizēm traucē. Bet neviens no šiem cilvēka tipiem nav ideālais variants. Ekstraverti cilvēki ir savā darbībā vērsti "uz āru", viņi ir tie, kurus mēdz saukt par "kompānijas dvēselēm" - viņi var atrast kopīgu valodu ar gandrīz jebkuru, viņi ir skaļi, aktīvi izmanto žestus, taču viņi bieži ir impulsīvi, rīkojas bez apdomas, tādēļ pieļauj kļūdas. Introvertie cilvēki vairāk ir vērsti uz sevi, viņi vislabāk jūtas vienatnē vai ar pazīstamiem cilvēkiem. Viņiem visbiežāk ir grūtāk komunicēt un iepazīties, taču viņi rūpīgi pieņem lēmumus un ir nosvērtāki.
 
Atsauce:
Andersone G., Irbīte I., Pastore A., Zelmene D. Sociālās zinības. 7. klase. Zvaigzne ABC, 2008. 12., 13. lpp
Jasaite I. Personības jēdziens un teorija. Pieejams: https://prezi.com/fal25-n0maol/personibas-jedziens-un-teorija/
Heinstrom J. The impact of personality and approaches to learning on information behavior. Pieejams: http://www.informationr.net/ir/5-3/paper78.html
Cilvēka temperaments. Pieejams: https://lv.wikipedia.org/wiki/Cilv%C4%93ka_temperaments
Bidstrup, H. Reaction of the four people to the same accident. Pieejams: https://i.pinimg.com/736x/e5/74/e9/e574e9da4ed1fee88f6d57f8c4bed6fe--caricature-vintage-cartoon.jpg