Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pašpārvalde Teorija par to, kāds ir pašpārvaldes uzdevums, kāpēc ir svarīgi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, ko dara skolēnu pašpārvalde.
2. Pašvaldību teritoriālais iedalījums, pašvaldību vēlēšanas Teorija par pašvaldību iedalījumu, funkcijām un pazīmēm. Teorija par pašvaldību vēlēšanām.
3. Pašvaldību funkcijas Teorija par pašvaldības galvenajiem uzdevumiem iedzīvotāju labklājības un drošības nodrošināšanai.
4. Uzņēmējdarbība pašvaldībās Teorija par to, kāpēc pašvaldībās nepieciešama uzņēmējdarbība.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts pārvaldes forma Latvijā 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais orientējas terminoloģijā, zina plašāk izplatītās pārvaldes formas.
2. Skolēnu pašpārvaldes 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Uzdevumā skolēns var parādīt savas zināšanas par Skolas pašpārvaldi, tās funkcijām un uzdevumiem.
3. Prasmes, kuras varam apgūt pašpārvaldes darbā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns izprot jēgu iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, būt atbildīgs par saviem lēmumiem. Pieredzes nozīme.
4. Pašvaldību raksturo 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns parāda zināšanas raksturojot pašvaldībai piemītošos elementus, zin cik bieži tiek organizētas pašvaldību vēlēšanas.
5. Kas ir budžets? 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Izglītojamais skaidro vārda budžets izcelsmi un piemeklē atbilstošāko definīciju.
6. Pašvaldības funkcijas I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ir izpratne par pašvaldības funkcijām. Prot atpazīt funkciju pēc attēlā redzamā, nosaukt un raksturot.
7. Pašvaldības funkcijas II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārzina pašvaldības funkcijas, balstoties uz savām zināšanām spēj veidot jaunus priekšstatus, izmantot zināšanas nestandarta situācijā.
8. Pašvaldības funkcijas III 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais zin pašvaldības funkcijas, prot tās definēt un attiecināt uz redzētajiem attēliem.
9. Pašvaldības funkcijas IV 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina kur un kā lūgt sociālo atbalstu, ja ir nonācis grūtībās. Zin, ka pašvaldībā darbojas sociālais dienests, kura uzdevums ir palīdzēt grūtībās nonākušajiem.
10. Pašvaldību funkciju ietekme uz iedzīvotāj dzīves kvalitāti 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamie izprot pašvaldību funkciju ietekmi uz cilvēku dzīves kvalitāti.Zina funkcijas, prot tās atpazīt.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pašvaldības pēc 2021. gada reformas Citi vidēja 1 p. Zina Latvijas iedalījumu pēc 2021. gada Administratīvi teritoriālās reformas.
2. Pašvaldības funkcijas V Citi vidēja 1 p. Izglītojami zina pašvaldību funkcijas, prot tās atšķirt, raksturot un izskaidrot to nozīmi.
3. Pašvaldības funkcijas – bērnu tiesības Citi vidēja 1 p. Zina pašvaldības funkcijas, zin kur vērsties pārkāptu bērnu tiesību gadījumā.
4. Ievieto definīcijā iztrūkstošo vārdu! Citi vidēja 1 p. Izglītojamais prot pielietot teorijas zināšanas nestandarta situācijā. Ir izpratne par jēdzieniem, to lietojumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pašpārvalde un demokrātija 00:15:00 vidēja 15 p. Ir izpratne par pašvaldību un tā būtību, par demokrātiju un par skolēnu pašpārvaldi skolā.
2. Pašvaldības funkcijas un uzņēmējdarbība 00:15:00 vidēja 5 p. Ir izpratne par pašvaldības orgāniem un to funkcijām iedzīvotāju vides uzturēšanā un pilnveidošanā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pašvaldība un tās funkcijas 00:30:00 vidēja 19 p. Ir izpratne par pašpārvaldes pamatprincitiem, zina tās galvenās funkcijas un prot tās raksturot. Zina kas ir demokrātija.