Pašvaldības viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir uzņēmējdarbības atbalstīšana, lai veidotos pievilcīga uzņēmējdarbības vide, lai pašvaldībā nodarbinātajiem būtu darba vietas, būtu pieejamas preces un pakalpojumi, veiksmīga uzņēmējdarbība pašvaldības budžetā ienes nodokļus, kas ir naudas līdzekļi, kurus pašvaldība izmanto savu funkciju veikšanai.
Uzņēmēju devums pašvaldībai ir ļoti daudzveidīgs, taču galvenie pašvaldības ieguvumi no uzņēmējdarbības ir:
1. Darba vietas.
Uzņēmēji dod darbu  pašvaldībā dzīvojošajiem cilvēkiem. Tas mazina bezdarbu, rosina cilvēkus apmesties uz dzīvi šajā pašvaldībā.
2. Jaunu uzņēmēju piesaiste.
Ja pašvaldībā jau ir pietiekami liels uzņēmums, tas piesaista citus uzņēmējus,  kuri ceļ un piedāvā dzīvokļus un ēkas, rūpējas par transporta pakalpojumiem, atver veikalus, sniedz sadzīves pakalpojumus, pakalpojumus izglītībā un kultūrā.
3. Nodokļi un nodevas.
Uzņēmums, uzņēmējs, un uzņēmumā nodarbinātie cilvēki maksā nodokļus. Nodokļi ir nauda, kura daļēji veido pašvaldības budžetu.
4. Vides sakopšana.
Atbildīgi uzņēmēji, kuri apzinīgi izturas pret vidi, sakopj apkārtni un labiekārto to. Bieži pamestas ēkas, parki  iegūst jaunu dzīvi.
5. Labdarība un mecanātisms.
Uzņēmēji var sniegt palīdzību gan visai pašvaldībai, gan tās iedzīvotājiem. Viņi var atbalstīt kultūras un sporta pasākumus, uzturēt iestādes, kas tos organizē, ziedot naudu talantīgiem jauniešiem un radošiem cilvēkiem stipendijām, ziedot naudu kādas ēkas vai vietas sakopšanai.
6. Atpazīstamība.
Ja uzņēmums kļūst atpazīstams, un tā firmas zīmi pazīst visā valstī vai pat pasaulē, tas padara slavenu arī pašvaldību. Pašvaldība kļūst par tūristu galamērķi.Uzņēmēji lieto un padara atpazīstamus dažādus pašvaldības simbolus, padarot atpazīstamu arī pašvaldību.
 
Shutterstock_687092743_restaurant_restorāns.jpg
Attēlā: Restorāns, augsta līmeņa ēdināšanas uzņēmums
Uzņēmējdarbība ir saimnieciska darbība – ražošana vai pakalpojumu sniegšana, ko veic uzņēmējs ar noteiktu mērķi – parasti peļņas gūšanu. Latvijas likumdošanas aktos uzņēmējdarbības vietā oficiāli tiek lietots termins – komercdarbība, bet uzņēmēja vietā – komersants. Uzņēmējdarbības veikšanai uzņēmēji veido uzņēmumus kā organizatoriski saimnieciskas vienības
Shutterstock_550894288_factory_rūpnīca.jpg
Attēlā: Rūpniecības uzņēmums, kurš izgatavo virpotas rezerves daļas
 
Katrā pašvaldībā ir uzņēmumi kuri ražo preces, piemēram, kokzāģētavas, keramikas cepļi, zemnieku saimniecības, kuras ražo pienu, gaļu, olas, audzē dārzeņus, augļus, grieztos ziedus.
Tāpat ir pakalpojumu sniedzēji – frizētavas, ķīmiskās tīrītavas, drukas darbnīcas, autoservisi, kosmētiskie kabineti, kafejnīcas un restorāni.
 
Shutterstock_1415138246_cafe_kafejnīca.jpg
Attēlā: Kafejnīca, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums
Uzņēmums ekonomikā ir organizatoriski saimnieciska vienība, ko dibina indivīdi – fiziskas personas, juridiskas personas, reģistrētas komercsabiedrības, vai citas juridiskas personas (komersanti) uzņēmējdarbības veikšanai un peļņas gūšanai.
Shutterstock_557234065_factory_rūpnīca.jpg
Attēlā: Siltuma ražošana, kura nepieciešama, lai dzīvojamos namus apgādātu ar siltumu
 
No sniegtajiem pakalpojumiem un saražotajām precēm tiek gūta peļņa, no tās daļa naudas nonāk pašvaldības budžetā – tie ir nodokļi. Par šo naudu pašvaldība var veikt savas funkcijas – atbalstīt skolas, muzejus, slimnīcas, būvēt tiltus, ceļus, bērnu laukumus, parkus un stadionus. Daļu naudas šīm funkcijām pašvaldība iegūst no īpašumu iznomāšanas – tai pieder ēkas un zemes, no kurām pašvaldība iegūst nekustamā īpašuma nodokli.
 
Shutterstock_1554060158_bakery_ceptuve.jpg
Attēlā: Maizes izstrādājumu ražošana, maizes cepšana
 
Uzņēmējdarbība ir svarīga iedzīvotājiem, lai cilvēkiem būtu pieejamas preces un pakalpojumi, darba vietas, pašvaldībai – lai cilvēki būtu nodarbināti, tiem būtu pieejamas preces un pakalpojumi, kā arī ienākumi no nodokļiem.
Nodoklis ir obligāts ar likumu noteikts maksājums, kuru veic juridiskas vai fiziskas personas, lai veidotu daļu no pašvaldības vai valsts budžeta. Nodokļi tiek iekasēti gandrīz visās mūsdienu
valstīs un parasti kalpo par valsts galveno ienākumu avotu, ar ko lielākoties tiek segti tās sabiedriskie izdevumi.
Shutterstock_733136875_bakery_ceptuve.jpg
Attēlā: Maizes izstrādājumu, smalkmaizīšu ražošana
 
Tā kā pašvaldības ir dažādas, katra piedāvā citas iespējas, uzņēmēji specializējas, tas ir, pievēršas tām nozarēm, kuras kādā pašvaldībā var attīstīt sekmīgāk. Specializāciju galvenokārt nosaka tas, kādus dabas resursus var iegūt šajā pašvaldībā, ko prot pašvaldībā dzīvojošie cilvēki, kādas transporta iespējas (ceļi, dzelzceļi, ostas) ir pašvaldībā un kas ir nepieciešams pašvaldības iedzīvotājiem.
Specializācija izvēle darboties kādā vienā nozarē.
Shutterstock_618009815_car service_autoserviss.jpg
Attēlā: Autoservisa pakalpojums
 
Latvijā varam vērot pašvaldības, kuras strauji attīstās, palielinās iedzīvotāju skaits, nemitīgi ceļ jaunas ēkas, atveras uzņēmumi, ir sakopta teritorija un apsaimniekoti apskates objekti. Ir tādas pašvaldības, kuras iedzīvotāji pamet, paveras drūma aina, jo ir pamesti cilvēku mājokļi, grausti tur, kur agrāk bijušas fermas un  ražotnes. Tas galvenokārt ir tāpēc, ka nav darba vietu. Ļoti svarīgi ir radīt darba vietas, jo cilvēki parasti izvēlas dzīvot tur, kur ir darba vietas. Būtu labi, ja arī tu jau tagad sāktu domāt uzņēmējdarbības virzienā, ko tu vari piedāvāt savā pašvaldībā:
Ražošana ir iespēja ražot kādu produktu, kuru vari pārdot gan Latvijā, gan pasaulē. Ja vēlies to darīt, padomā, ko īpašu tu vari izgatavot un vai tavā pašvaldībā tam ir viss nepieciešamais (dabas resursi, telpas, pietiekami izglītoti strādnieki, ceļi un transports).
Pakalpojums tu vari piedāvāt kādu pakalpojumu, piemēram, skaistum kopšanas, remonta, veselības uzlabošanas, aprūpes, atpūtas, sporta, izklaides, izglītības, kura dēļ uz tavu pašvaldību gribēs doties cilvēki no citām Latvijas vietām. Padomā, vai tavā pašvaldībā ir pieejamas telpas, vai būs cilvēki, kuri pratīs sniegt šo pakalpojumu, vai cilvēkiem ir viegli atbraukt uz tavu pašvaldību.
Tūrisms ja tavā pašvaldībā dabas un vides objekti, muižas, pilis, vai citas vietas,  kas piesaista tūristus, tu vari domāt par apkalpošanu- viesu namiem, ēdnīcām, transporta un gida pakalpojumiem. Ja šādu vietu nav, tu vari tādas veidot. Tās var būt vietas, kur var gatavot novadam raksturīgos ēdienus, amatnieku darbnīcas, izklaides parki, dabas takas, zooloģiskais dārzs un citas. Veidojot šādu uzņēmējdarbību, jādomā par saistošu un interesi rosinošu veidu, kā to pasniegt, reklamēt.
 
Shutterstock_142948162_orentiation_orientēšanās.jpg
 
Atsauce:
Sociālās zinības un vēsture 5.klasei. G. Romanovska, V. Purēns., Rīga., RaKa 2021.,98-99.lpp
Sociālās zinības 8.klase, RaKa,Rīga, 2007., 47.lpp
Sociālās zinības 9.klase, RaKa,Rīga, 2007., 31.lpp
https://lv.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%A1vald%C4%ABba
https://lv.wikipedia.org/wiki/Bud%C5%BEets
https://lv.wikipedia.org/wiki/Proporcion%C4%81las_v%C4%93l%C4%93%C5%A1anas
Sociālās zinības 8.klasei, Zvaigzne ABC, Rīga, 2009.,183.lpp