Pircējam cena ir barjera, kura traucē iepirkties. Jo aukstāka būs cena, jo mazāk cilvēku šo preci nopirks. Jo cena ir zemāka, jo vairāk preces pērk pircējs.
Šo patiesību var labi novērot lielajās izpārdošanās, "trako cenu" un citu akciju, atlaižu kampaņu ietvaros. Pieprasījuma izmaiņas var notikt reklāmas iespaidā, modes prasību ietekmē, citu faktoru, piemēram, laika apstākļi, kredītu pieejamība u.c Vasarā, karstā laikā saldējumu pirks par jebkuru cenu, tāpat palielināsies atspirdzinošu pieprasījums. Pieprasījums palielināsies arī pieaugot pircēju skaitam, piemēram, vasaras sezonā kūrorta pilsētās. Pieprasījums palielinās, palielinoties iedzīvotāju ienākumiem.
Pieprasījumam palielinoties, par jebkuru cenu palielināsies pieprasītais daudzums, un pieprasījuma līkne nobīdās pa labi no D0 uz D1(1.). Pieprasījumam samazinoties, par jebkuru cenu samazinās pieprasītais daudzums un pieprasījuma līkne nobīdās pa kreisi no D0 uz D2 (2.).

Pieprasījuma izmaiņas.png

Kādi faktori ietekmē piedāvājumu?
Saskaņā ar piedāvājuma likumu – par augstāku cenu ražotājs spēj un grib saražot lielāku preces daudzumu, ja pārējie ārpuscenas faktori paliek nemainīgi.
Piedāvājuma izmaiņas nosaka šādi ārpuscenas faktori:

Ražošanas faktoru (zeme, darbs, kapitāls, uzņēmējdarbība) cenas.
Ja uzņēmumam ražošanas faktori jānopērk dārgāki, tad piedāvājums samazināsies un piedāvājuma līkne nobīdīsies pa kreisi.
Ražošanas tehnoloģijas izmaiņas.
Jaunākas, jaudīgākas tehnoloģijas ieviešana palielinās piedāvājumu, un piedāvājuma līkne nobīdīsies pa labi.
Ražotāju skaita izmaiņas. Ja ražošanu uzsāk jauni uzņēmumi, tad piedāvājums palielinās. Ja vairāki uzņēmumi darbību pārtrauc, piedāvājums samazinās. 
Nodokļu izmaiņas.
Ja samazinās nodokļus (uzņēmuma ienākuma nodokli, dabas resursu nodokli, pievienotās vērtības nodokli, sociālo nodokli, akcīzes nodokli u.c. ), piedāvājums palielināsies, un piedāvājuma līkne nobīdīsies pa labi.
Subsīdijas.
Ja zemnieku saimniecības saņems subsīdijas, tad piedāvājums palielināsies.
Citu preču cenas.
Palielinoties kartupeļu cenai, zemnieki kartupeļus stādīs vairāk nekā labību, un kartupeļu piedāvājums palielināsies.
Piedāvātāju skaits.
Ienākot Latvijas sakaru tirgū "Bitei", palielinājās sakaru pakalpojumu piedāvājums.
Gaidāmās cenu izmaiņas.
Ja ražotājs prognozē, ka nākotnē preču cena palielināsies, tad ražotājs samazina piedāvājumu, lai to palielinātu, kad preces cena pieaugs.
Citi faktori.
Klimatiskie apstākļi, dabas katastrofas, kari, protesti u.c.
 
Situācija litija tirgū 2030.gadā.png

Tirgus reaģēja uz to, ka akumulatoru ražošanas palielināšanās palielinās litija pieprasījumu. Litija pieprasījuma līkne nobīdīsies pa labi no D0 uz D1. Kādas sekas tas izraisīs litija tirgū?
Pirmkārt, paaugstināsies litija līdzsvara cena P0 uz P1. Otrkārt, palielināsies tirgus līdzsvara daudzums no Q0 līdz Q1.
Litija pārdevēji būs ieguvēji, jo litiju par augstāku cenu nopirks lielāku daudzumu, palielināsies arī viņu ieņēmumi. Akumulatoru ražotājiem paaugstināsies akumulatoru ražošanas izmaksas, jo par litiju būs jāmaksā vairāk. Paaugstināsies arī saražoto akumulatoru cenas, un pircējiem būs jāšķiras no krietni lielākas summas.
Savukārt augstākas cenas uzņēmīgākiem cilvēkiem liek meklēt jaunas litija ieguves vietas un palielināt litija ieguvi.
Tas palielinās litija piedāvājumu, rezultātā samazināsies litija tirgus līdzsvara cena un palielināsies litija tirgus līdzsvara daudzums. Tā tirgus mehānisms bez iejaukšanās nosaka preces cenu un pieprasīto daudzumu.
 
Tirgu savstarpējā saistība
Tirgi ir savstarpēji saistīti. Piemēram, jaunas celulozes rūpnīcas celtniecība ietekmēs daudzus tirgus:
  • Papīrmalkas tirgu – palielināsies papīrmalkas pieprasījums, tās tirgus cena un lielākus ienākumus gūs papīrmalkas pārdevēji.
  • Kapitālpreču tirgu – palielināsies celulozes ražošanas iekārtu pieprasījums.
  • Darba tirgu – palielināsies gan kvalificēta, gan mazāk kvalificēta darba pieprasījums, tas var izraisīt darba samaksas paaugstināšanos.
  • Ietekmi izjutīs arī autopārvadājumu tirgus, būvmateriālu tirgus, celtnieku darba tirgus, naudas tirgus un daudzi citi tirgi.
 
Atsauce:
https://www.naudasskola.lv/mana-ekonomika/limeni/7-9/tirgus-un-cena/pieprasijums-un-piedavajums-to-izmainas-un-elastiba
https://lv.wikipedia.org/wiki/Tirgzin%C4%ABba
https://www.naudasskola.lv/lv/mana-ekonomika/limeni/7-9/tirgus-un-cena/tirgus-un-konkurencehttps://mm.latvijasbanka.lv/embed/file/efa150ae-28f9-45ba-a71d-83c493aa2992