Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kas ir emocionālā un fiziskā drošība? Teorija par fizisko un emocionālo drošību, izskaidroti ar to saistītie jēdzieni.
2. Vardarbība, mobings Teorētisks izklāsts, kā konflikts var pāraugt ilgstošā, postošā ietekmē pret cilvēku vai cilvēku grupu, vardarbībā un mobingā.
3. Konfliktu veidi, risināšanas stratēģijas Teorija par tēmu konflikti, to cēloņi, veidi, konfliktu risināšanas stratēģijas.
4. Stress Teorētiskas zināšanas par stresu, tā izraisītājiem. Padomi stresa menedžmentam – izklāstītas stresa vadīšanas tehnikas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jēdzieni 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzdevums palīdzēs izglītojamajam apgūto jēdzienu skaidrojumu.
2. Definīcijas 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Izglītojamais pārzina definīcijas un spēj izvēlēties atbilstošo vārdu, lai definīcija būtu pareiza.
3. Jēdzienu skaidrojums 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Uzdevums palīdz nostiprināt teorijas daļā apgūtos jēdzienus.
4. Upuris, varmāka, atbalstītājs 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izprot mehānismu, kā darbojas vardarbība- ir upuris, varmāka un atbalstītāji.
5. Situācijas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Situācijā aprakstīts tipisks vardarbības gadījums, skolēnam jāzina, kā rīkoties, kur vērsties pēc atbalsta, kā situāciju risināt.
6. Situācijas analīze I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Situācijas analīze veidota, lai izglītojamais prastu analizēt reālus notikumus, identificēt vardarbību un zināt, kā to novērst.
7. Situāciju analīze II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Situācijas analīze, kura palīdz skolēnam iepazīt stresa cēloņus un izprast kā tikt galā ar stresa cēloņiem.
8. Situāciju analīze III 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzdevumā iekļauta situāciju analīze, kura palīdz atpazīt vardarbību, tās veidu, cēloni un rast risinājumu.
9. Stresa cēloņi I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izglītojamais zin, kas ir stress, zina apstākļus, kuri var izraisīt stresu, prot atrast stresoru jeb stresa cēloni, ir priekšlikumi, kā šo situāciju risināt.
10. Stress un vardarbība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Situācija, kurā skolēnam būtu jāatpazīst gan stress gan vardarbība. Skolēnam jābūt kompetentam risināt vardarbības gadījumus un tos atpazīt, nepalikt vienaldzīgam.
11. Konfliktu cēloņi. Stress 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izglītojamais izprot konflikta rašanās cēloņus, spēj risināt konfliktu reālā situācijā, identificējot cēloni un atrodot risinājumu.
12. Konfliktu risināšanas stratēģijas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns analizē reālus konfliktus, nosaka konfliktu risināšanas stratēģiju.
13. Konfliktu risinājumi I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēniem jāatrod samērīgs, taisnīgs un cieņpilns konflikta risinājums.
14. Stresa cēloņi II 3. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēns izprot, kas izraisa stresu, apzinās stresa cēloņus, zina, kā atrisināt problēmu un stresu mazināt.
15. Konfliktu risinājumi II 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Uzdevums veidots, lai skolēni trenētos praktiski risināt uzdevumus. Uzdevumā veidota starppriekšmetu saikne, katrai situācijai piemeklēts sakāmvārds, kurš skolēnam jāprot izskaidrot un jāzina, kādā kontekstā to lietot.
16. Vardarbības veidi 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Uzdevums, kurā analizējot reālu situāciju, jānosaka vardarbības veids.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Stresa cēloņi III Citi vidēja 2p. Skolēns zina, kas ir stress, prot nosaukt stresa cēloni. Ir prasmes izvairīties no stresora.
2. Konfliktu risinājumi III Citi vidēja 2p. Uzdevumā skolēns parāda savas zināšanas par konfliktu risināšanas stratēģijām. Praktiskas situācijas analīze.
3. Stress. Stresori Citi augsta 4p. Skolēns analizē stresa situācijas, nosaka stresa cēloni, spēj noteikt stresa iedarbību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā vadīt stresu I 00:20:00 vidēja 12p. Izglītojamais zina ar emocionālo un fizisko drošību saistītus jautājumus, prot atrast atbilstošu risinājumu sarežģītās situācijās.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā vadīt stresu II 00:20:00 vidēja 9p. Apguvis konfliktu risināšanas stratēģijas, zina kā zināšanas pielietot reālās dzīves situācijās.
2. Kā vadīt stresu III 00:40:00 vidēja 29p. Izglītojamais ir apguvis tēmas par garīgo un fizisko veselību, vardarbību un stresu. Spēj atbildēt uz teorētiskiem jautājumiem, kā arī spēj risināt sarežģītas ikdienas situācijas, sniedzot priekšlikumus par atbilstošu rīcību.