Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kā izvirzīt ilgtermiņa mērķi karjerā? Teorija par faktoriem, kas ietekmē profesijas izvēli, profesiju mainības cēloņus, piemērotību profesijai, kas jāņem vērā izvirzot ilgtermiņa profesionālos mērķus.
2. Cilvēku iedalījums tipos, kas palīdz noteikt profesionālās intereses Amerikāņu zinātnieks Džons Lūiss Holends izveidoja profesiju grupu iedalījumu sešos tipos pēc cilvēka interesēm un spējām, kas kalpo par pamatu savu profesionālo interešu noteikšanai.
3. Kā notiek mācīšanās Šis uzdevums pašlaik tiek veidots
4. Ko es varu paveikt kopienas labā Teorētiskā informācija par sociālo uzņēmējdarbību, par tās nozīmi sabiedrības visu grupu integrēšanā un sociāli nozīmīgu problēmu risināšanu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jēdziena skaidrojums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lai spētu izprast tēmu, izglītojamajam ir svarīgi izprast terminus un svešvārdus, kuri minēti tēmas izklāstā.
2. Mērķi I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izglītojamais saprot, kuri ir īstermiņa, kuri ilgtermiņa mērķi. Analizējot situāciju, izdara pareizo izvēli.
3. Darba sludinājuma analīze 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Izglītojamais spēj analizēt tekstu, izdarīt secinājumus, uzdevums veicina kritisko domāšanu un analītiskās spējas. Ir saistīts ar reālo dzīvi un karjeras izglītību.
4. Soļi uz profesionālo mērķi 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Izglītojamais zina, kas ir mērķis, kā to sasniegt, spēj organizēt prioritātes noteiktā secībā.
5. Prioritātes 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Izglītojamais zina, kas ir mērķis, kā to sasniegt, spēj sakārtot prioritātes noteiktā secībā.
6. Mērķi II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izglītojamais zin, kas ir ilgtermiņa un kas īstermiņa mērķi. Spēj reālās situācijās atpazīt katru no tiem.
7. Pašvaldības mērķi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izglītojamais zin, kas ir ilgtermiņa un īstermiņa mērķi. Prot tos identificēt reālās, ar ikdienas dzīvi saistītās situācijās.
8. Īstermiņa un ilgtermiņa mērķi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izglītojamais zina, kas ir ilgtermiņa mērķi, kas ir īstermiņa mērķi un saprot, kā tos atšķirt ikdienišķās situācijās.
9. Ir vai nav karjera I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izglītojamais zin karjeras jēdzienu, spēj noteikt vai tā ir karjera vai nav.
10. Ir vai nav karjera II 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izglītojamais zina karjeras jēdziena skaidrojumu, prot pielietot ikdienas dzīvē.
11. Kas ir inovācija 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izglītojamais ir apguvis daudzveidīgas vārda "inovācijas" definīcijas un izprot vārda jēgu, nozīmi un lietojumu.
12. Sociālā uzņēmējdarbība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izglītojamais zin, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, kādiem mērķiem veido sociālo uzņēmējdarbību, ko nodarbina sociālajos uzņēmumos.
13. Sociālo uzņēmumu mērķi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izglītojamais zina, ar ko nodarbojas sociālie uzņēmumi, spēj atlasīt atbilstošos mērķus un uzdevumus.
14. Atbilst vai neatbilst sociālās uzņēmējdarbības mērķiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izglītojamais nostiprina zināšanas sociālās uzņēmējdarbības mērķu apzināšanā, reālās situācijās atšķir kurš uzņēmums ir sociālā uzņēmējdarbība, kurš nav.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Profesionālā mērķa piepildījumus Citi vidēja 6 p. Izglītojamais reflektē savu izpratni par ceļu uz ilgtermiņa profesionālā mērķa sasniegšanu, vienlaikus apzinās, kādas zināšanas nepieciešams apgūt padziļināti.
2. Sociālā uzņēmējdarbība un sociālā atbildība Citi vidēja 1 p. Izglītojamais zina sociālo uzņēmumu dibināšanas mērķus, atpazīst sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mērķi un karjera. Inovācijas 00:15:00 vidēja 20 p. Testā iekļauti uzdevumi, kuros ir teorijas jēdzienu skaidrojoši uzdevumi, situāciju analīze, uzdevumi par ilgtermiņa un īstermiņa mērķiem, kā arī motivāciju.
2. Sociālā uzņēmējdarbība, mērķtiecība 00:15:00 vidēja 20 p. Testā iekļauti uzdevumi par sociālo uzņēmējdarbību, tās mērķiem, sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību un tās mērķiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā plānot mērķi ilgtermiņā? 00:25:00 vidēja 18 p. Tests, kurā ietverti uzdevumi par uzņēmējdarbības mērķtiecīgu plānošanu, inovācijām, sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību un sociālo uzņēmējdarbību.