Amerikāņu zinātnieks Džons Lūiss Holends izveidoja profesiju grupu iedalījumu sešos tipos pēc cilvēka interesēm un spējām. Iepazīsties ar Holenda piedāvātajiem tipiem, un atrodi sev atbilstošāko!
 
Shutterstock_1329899882_watchmaker_pulksteņu meistars.jpg
 
Meistarotājs — tehniķis, visu veidu amatnieks, konstruktors, inženieris, dizaineris, celtnieks.
Vai tev patīk kaut ko  veidot, meistarot, būvēt?
Vai tu bieži kaut ko labo, pārveido un uzlabo?
Vai citi tevi aicina palīgā, ja kas  salūzis?
Vai ir tā, ka tu labprātāk dari, nekā par to runā un domā?
 
Shutterstock_98521079_doctor_ārsts.jpg
 
Pētnieks — zinātnieks, žurnālists, IT speciālists, ārsts, izmeklētājs, jurists, muzeja darbinieks.
Vai tev patīk noslēpumi?
Vai tu mēģini izdibināt cēloņus? Saprast, kā viss darbojas?
Vai tu bieži mēģini saprast, kāpēc kaut kas notiek?
Vai tev ir savi uzskati par to, kā var izskaidrot zinātnes noslēpumus?
Vai tu bieži izjautā skolotājus un vecākus?
Vai tu bieži piedāvā idejas, kuras vēl varētu izzināt?
 
Shutterstock_703964362_artist_māksliniece.jpg
 
Mākslinieks — gleznotājs, keramiķis, skatuves mākslinieks, komponists, rakstnieks, arhitekts, dziedātājs, mūziķis, dejotājs.
Tev patīk fantazēt?
Tu bieži izdomā turpinājumu nepabeigtam stāstam, lasītai grāmatai?
Vai tu saceri turpinājumu redzētai filmai?
Vai tu mēdz aizrauties, baudot kādu mākslas darbu?
Vai tu zīmē, raksti, dungo savā nodabā, aizraujies ar to, ko tu dari?
Vai citi bieži apgalvo, ka esi aizsapņojies?
 
Shutterstock_1517601026_social work_sociālais darbs.jpg
 
Izpalīgs — sociālais darbinieks, rehabilitētājs, skolotājs, treneris, konsultants, garīdznieks, psihologs, glābējs, sabiedrisko attiecību speciālists.
Vai tev patīk tikties ar cilvēkiem?
Vai cilvēki nāk pie tevis izrunāties?
Vai citi saka, ka proti uzklausīt?
Vai tev ir svarīgi, ka tev uztic noslēpumus?
Vai citi meklē iespēju tikties ar tevi?
 
Shutterstock_530963272_event organisation_pasākumu organizēšana.jpg
 
Uzņēmējs — visa veida uzņēmējs, tirgotājs, firmas vai iestādes vadītājs, politiķis.
Vai tev patīk uzņemties darbu organizēšanu un vadīšanu  grupā?
Vai pašam šķiet, ka  proti paveikt grūtus darbus līdz galam?
Tu bieži kaut ko plāno?
Vai tu rēķini, kas tev ir izdevīgi, kas nē?
Vai  bieži domā, kā  Tu varētu kaut ko saražot?
 
Shutterstock_733136875_bakery_ceptuve.jpg
 
Darbinieks — strādnieks pie konveijera, darbinieks lielveikalā, datu ievadītājs, grāmatvedis, sekretārs, asistents, izpalīgs, transporta vadītājs.
Vai tev ir svarīgi sajusties stabili ?
Vai labāk dari  sev zināmas lietas, nevis apgūsti kaut ko jaunu?
Tev patīk precīzi izpildīt to, ko tev liek?
Vai tevi satrauc  neskaidrība un nedrošība?
Vai tu jūties slikti, ja tev jāvada citi?
 
Atsauce:
Romanovska G., Purēns V., Sociālās zinības 7.klasei.,Rīga, RaKa, 2020.-47.-53.lpp
https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/45279/v_purena_disertacija.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.niid.lv/infografikas