Teorija

Uzdevumi

1. Novadu pamatiedzīvotāji I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Novadu pamatiedzīvotāji II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Vēstures avoti I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Vēstures avoti II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Vēstures avoti III

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Teika par vietas izcelsmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Vidzemes pilsēta

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Vietvārdu izcelsme

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Vietvārdu izcelsme II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Vietvārdu izcelsme III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Kurzemes pilsēta

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Latvijas pilsētas un novadi I

Grūtības pakāpe: vidēja

5
13. Latvijas pilsētas un novadi II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Sēlijas vai Zemgales pilsēta

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Latgales pilsēta

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Jēdzieni dzimtas vēstures izpētē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Latvijas simbolika

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Vietas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Asinsradniecība

Grūtības pakāpe: augsta

2
20. Novadpētniecības uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

2
21. Objekti

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Jautājumi par dzimtas koku

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Kā pētīt novada un dzimtas vēsturi I

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem