Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Latvijas novadi Latvijas kultūrvēsturiskie novadi: Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale un Sēlija; to īpatnību veidošanās
2. Kā pētīt novada vēsturi Teorijas tēma par to, kas ir novadpētniecība, kā reģionālā vēsture sasaistās nacionālo vēsturi, vēstures avoti, uz kuriem balstīt pētījumu.
3. Kā veidot dzimtas koku Teorētiski ieteikumi kā veidot dzimtas koku. Iekļauti ar dzimtas koka pētīšanu saistīti jēdzieni, to skaidrojumi.
4. Vietas un cilvēki Teorija par to, kādi ir novadpētnieka galvenie uzdevumi. Vieta, cilvēki, objekti - skaidrojums ko ar katru no tiem saprot novadpētniecības kontekstā.
5. Objekti Teorija par to, kādi ir novadpētnieka galvenie uzdevumi. Vieta, cilvēki, objekti - skaidrojums ko ar katru no tiem saprot novadpētniecības kontekstā.
6. Kā veikt pētījumu Teorija, kā praktiski veikt pētījumu, ieteikumi, kā sašaurināt pētījuma tēmu, atlasīt avotus un kādus jautājumus uzdot par fotogrāfiju.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Novadu pamatiedzīvotāji I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina iedzīvotāju grupas, kuras senatnē, pirms latviešu nācijas izveidošanās, apdzīvoja kultūrvēsturiskos novadus.
2. Novadu pamatiedzīvotāji II 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina iedzīvotāju grupas, kuras senatnē, pirms latviešu nācijas izveidošanās, apdzīvoja kultūrvēsturiskos novadus.
3. Vēstures avoti I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns zina vēstures avoti iedalījumu, prot atšķirt dažādus vēsturiskos avotus.
4. Vēstures avoti II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns zina vēstures avoti iedalījumu, prot atšķirt dažādus vēsturiskos avotus.
5. Vēstures avoti III 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēns zina vēstures avoti iedalījumu, prot atšķirt dažādus vēsturiskos avotus.
6. Teika par vietas izcelsmi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lai attīstītu kritisko domāšanu, izglītojamai analizē teiku, cenšas izprast, kāpēc teika radusies un par ko tā stāsta. Otrajā uzdevuma daļā atšķir lībiskas izcelsmes vietvārdus no citiem.
7. Vidzemes pilsēta 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina Latvijas kultūrvēsturiskos novadus, zin kuras pilsētas katrā novadā atrodas. Prot teorētiskās zināšanas pielietot praktiski.
8. Vietvārdu izcelsme 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns izprot, kā veidojušies vietvārdi, spēj atšķirt vietvārdu veidošanās principus un apstākļus.
9. Vietvārdu izcelsme II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns izprot, kā veidojušies vietvārdi, spēj atšķirt vietvārdu veidošanās principus un apstākļus.
10. Vietvārdu izcelsme III 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns izprot, kā veidojušies vietvārdi, spēj atšķirt vietvārdu veidošanās principus un apstākļus.
11. Kurzemes pilsēta 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina Latvijas kultūrvēsturiskos novadus, zin kuras pilsētas katrā novadā atrodas. Prot teorētiskās zināšanas pielietot praktiski.
12. Latvijas pilsētas un novadi I 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Zina Latvijas kultūrvēsturiskos novadus, zin kuras pilsētas katrā novadā atrodas. Prot teorētiskās zināšanas pielietot praktiski.
13. Latvijas pilsētas un novadi II 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina Latvijas kultūrvēsturiskos novadus, zin kuras pilsētas katrā novadā atrodas. Prot teorētiskās zināšanas pielietot praktiski.
14. Sēlijas vai Zemgales pilsēta 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina Latvijas kultūrvēsturiskos novadus, zin kuras pilsētas katrā novadā atrodas. Prot teorētiskās zināšanas pielietot praktiski.
15. Latgales pilsēta 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina Latvijas kultūrvēsturiskos novadus, zin kuras pilsētas katrā novadā atrodas. Prot teorētiskās zināšanas pielietot praktiski.
16. Jēdzieni dzimtas vēstures izpētē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot dzimtas pētīšanas pamatus, zin par radniecības shematisko attēlojumu. Prot lietot zinātniskus terminus.
17. Latvijas simbolika 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns zina pamata informāciju par Latvijas simboliku – ģerboni.
18. Vietas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot novadpētniecības jēdzienā ietverto saturu, spēj to reproducēt, lietojot atbilstošu terminoloģiju.
19. Asinsradniecība 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Ir analītiskas prasmes pielietot esošās zināšanas nestandarta situācijā. Spēj orientēties radu rakstos un radniecības pakāpēs.
20. Novadpētniecības uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Skolēns izprot novadpētniecības plašo uzdevumu loku un spēj atlasīt atbilstošo variantu. Izprot novadpētniecības lomu un misiju.
21. Objekti 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Zina vēsturiskos objektus, to lietojumu. Izprot novadpētniecības jēdzienā ietverto saturu, spēj to reproducēt, lietojot atbilstošu terminoloģiju.
22. Jautājumi par dzimtas koku 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot veidot dzimtas koku, zin izmantojamo terminoloģiju, prot to izmantot.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēstures avoti IV Citi vidēja 3 p. Skolēns zina vēstures avoti iedalījumu, prot atšķirt dažādus vēsturiskos avotus.
2. Pētījuma soļi Citi augsta 3 p. Zina kā veikt pētījumu, prot sakārtot loģiskā secībā pētījuma soļus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā pētīt novada un dzimtas vēsturi I 00:20:00 vidēja 13 p. Izprot novadpētniecības būtību, saprot jēdzienus, kas saistīti ar dzimtas koku, novadpētniecību. Zina Latvijas kultūrvēsturiskos novadus, prot atrast pilsētas un noteikt, pie kura novada tās pieder.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā pētīt novada un dzimtas vēsturi 00:40:00 vidēja 32 p. Izprot novadpētniecības būtību, saprot jēdzienus, kas saistīti ar dzimtas koku, novadpētniecību. Zina Latvijas kultūrvēsturiskos novadus, prot atrast pilsētas un noteikt, pie kura novada tās pieder.