Pāreja no binārās skaitīšanas sistēmas uz heksadecimālo vai oktālo
Ja ir jāpāriet no binārās skaitīšanas sistēmas uz heksadecimālo sistēmu, tad ciparus sadala grupās pa četriem (ja vajadzīgs, skaitļa pierakstam sākumā pieliekot vienu vai vairākas nulles) un tad šīs grupas aizvieto ar atbilstošajiem heksadecimālās sistēmas cipariem.
 
Piemērs:
Kāds ir skaitļa 1110102 pieraksts heksadecimālajā skaitīšanas sistēmā?
Šī skaitļa pierakstā ir seši cipari, tāpēc jāpieliek tam priekšā vēl divas nulles, lai sanāktu astoņi cipari un tos varētu sadalīt grupās pa četriem: 1110102=001110102
00112=3, tāpēc pirmais cipars ir 3.
10102=10, tāpēc otrais cipars ir 10 jeb A.
Tātad 1110102=3A16
 
 
Līdzīgi notiek pāreja no binārās skaitīšanas sistēmas uz oktālo - ciparus sadala grupās pa trim un tad aizvieto.
 
Piemērs:
Kāds ir skaitļa 101012 pieraksts oktālajā skaitīšanas sistēmā?
Šī skaitļa pierakstā ir pieci cipari, tāpēc jāpievieno vēl viens: 101012=0101012
0102=2, tāpēc pirmais cipars ir 2.
1012=5, tāpēc otrais cipars ir 5.
Tātad 101012=258
 
 
Šajā tabulā ir parādīta aizvietošana, pārejot no binārās sistēmas uz heksadecimālo.
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
 
Un šajā - aizvietošana, pārejot no binārās sistēmas uz oktālo.
000
001
010
011
100
101
110
111
0
1
2
3
4
5
6
7