Pārejas starp citām skaitīšanas sistēmām
Pāreja no heksadecimālās skaitīšanas sistēmas uz oktālo. Un otrādi.
Šādām pārejām vislabāk izmantot bināro skaitīšanas sistēmu - vispirms pāriet uz to, tad no tās uz nepieciešamo.
 
Piemērs:
Kāds ir skaitļa 12348 pieraksts heksadecimālajā skaitīšanas sistēmā?
Vispirms pārejam uz bināro pierakstu, tad no tā uz heksadecimālo.
12348=0010100111002=0010100111002=29C16
Piemērs:
Kāds ir skaitļa 75C16 pieraksts oktālajā skaitīšanas sistēmā?
75C16=0111010111002=0111010111002=35348
 
Pāreja starp divām skaitīšanas sistēmām.
Visbiežāk tomēr pārejai starp divām skaitīšanas sistēmām jāizmanto pierastā decimālā sistēma, kurā visvieglāk veikt aprēķinus. Tas nozīmē, ka vispirms pāriet uz decimālo skaitīšanu sistēmu un tad no tās uz nepieciešamo.
 
Piemērs:
Kāds ir skaitļa 12345 pieraksts skaitīšanas sistēmā ar bāzi 7?
Vispirms jāpāriet uz decimālo skaitīšanas sistēmu:
12345=153+252+35+4=125+225+15+4=194
Tad no tās uz skaitīšanas sistēmu ar bāzi 7:
194=277+527=37+63=07+3
Sanāk 3657, tātad 12345=3657