Pāreja no oktālās vai heksadecimālās skaitīšanas sistēmas uz bināro
No heksadecimālā pieraksta uz bināro pāriet, katru heksadecimālo ciparu aizvietojot ar četriem binārajiem cipariem.
Tas ir, katram heksadecimālajam ciparam atbilstošo skaitli uzraksta binārajā skaitīšanas sistēmā (ja nesanāk četri binārie cipari, tad papildina ar vajadzīgo skaitu nuļļu). Ja iegūtajam rezultātam sākumā ir kādas nulles, tad tās neraksta.
Piemērs:
 
Kāds ir skaitļa F5E916 pieraksts binārajā skaitīšanas sistēmā?
F (jeb 15) binārajā skaitīšanas sistēmā ir 1111
5 - 101 jeb 0101
E (jeb 14) - 1110
9 - 1001
Tātad F5E916=11110101111010012
(atstarpes nav vajadzīgas un ir saliktas tikai labākai uzskatāmībai)
 
Līdzīgi pāriet no oktālā pieraksta uz bināro - katru oktālo ciparu aizvieto ar trim binārajiem cipariem.
Piemērs:
Kāds ir skaitļa 32108 pieraksts binārajā skaitīšanas sistēmā?
3 binārajā skaitīšanas sistēmā ir 11 jeb 011
2 - 10 jeb 010
1 - 1 jeb 001
0 - 0 jeb 000
Tātad 32108=0110100010002 jeb 110100010002
(tāpat kā iepriekš - atstarpes nav vajadzīgas un ir saliktas tikai labākai uzskatāmībai)
 
 
Šajā tabulā parādīts, kā jāaizvieto heksadecimālā pieraksta cipari.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
 
Un šajā - kā jāaizvieto oktālā pieraksta cipari.
0
1
2
3
4
5
6
7
000
001
010
011
100
101
110
111