Pārraides kanāls
Svarīgi!
Ja informācijas pārraidīšana notiek starp diviem noteiktiem punktiem, tad
izmantoto līdzekli mēdz saukt par pārraides kanālu.
To raksturo ar tā noturību pret traucējumiem (informācijas kropļojumiem jeb neparedzētām izmaiņām), un arī ar informācijas pārraides ātrumu (cik ātri caur to ir iespējams pārsūtīt informāciju).
 
Ja pārraides kanāls nav pilnībā noturīgs pret traucējumiem, tad pret to cīnās, izmantojot informācijas pārpalicību. Tiek izmantota papildus informācija, kas ļauj izlabot radušās kļūdas.
Piemēram, ja pārsūtītajā ziņojumā var būt tikai simboli 0 un 1s sastāv tikai no simboliem 0 un 1, un traucējumi var vienu vai vairākus no tiem nomainīt uz pretēju, tad var pamēģināt katru simbolu pārsūtīt trīs reizes pēc kārtas, tā vairāk nodrošinoties pret traucējumiem.
 
Informācijas pārraides ātrumu aprēķina, pārraidītās (jeb pārsūtītas) informācijas daudzumu izdalot ar iztērēto laiku.
 
Piemērs:
1) Ja 1 sekundē ir tiek pārsūtīti 2 MB informācijas, tad pārraides ātrums ir 2 MB/s.
 
2) Ja 600 MB liela faila saglabāšanai datorā no interneta bija vajadzīgas 2 minūtes (jeb 120 sekundes), tad pārraides ātrums ir 600120=5 MB/s.